Privacyverklaring

Privacyverklaring


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Pallethandel de Boer kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruikmaakt van de diensten van Pallethandel de Boer en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Pallethandel de Boer verstrekt. Pallethandel de Boer kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voor- en achternaam
  • uw adresgegevens
  • uw telefoonnummer
  • uw e-mailadres
  • uw IP-adres


WAAROM PALLETHANDEL DE BOER DE GEGEVENS NODIG HEEFT

Pallethandel de Boer verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Pallethandel de Boer uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht.


HOE LANG PALLETHANDEL DE BOER DE GEGEVENS BEWAART

Pallethandel de Boer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

Pallethandel de Boer verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Pallethandel de Boer worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Pallethandel de Boer gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

Pallethandel de Boer maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U kunt het privacybeleid van Google Analytics hier vinden.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Pallethandel de Boer te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Pallethandel de Boer heeft hier geen invloed op. Pallethandel de Boer heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@pallethandeldeboer.nl. Pallethandel de Boer zal zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

Pallethandel de Boer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Pallethandel de Boer maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wilt over de beveiliging van door Pallethandel de Boer verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Pallethandel de Boer op via info@pallethandeldeboer.nl.

www.pallethandeldeboer.nl is een website van Pallethandel de Boer. Pallethandel de Boer is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres:
Hof van Zaenden 71
1508 XD Zaandam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 35022137
Telefoonnummer: 075 - 61731 00
E-mailadres: info@pallethandeldeboer.nl

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING

Pallethandel de Boer behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.


Onze website maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaringen op onze website te verbeteren en om ons websiteverkeer te analyseren. Gaat u voor een optimaal werkende website? Kies dan voor Accepteren. Bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.